‘Arena’

8 Jul 2017
17 Sep 2017
Taipei Fine Arts Museum
No.181, Sec. 3, Zhongshan N. Rd., Zhongshan Dist.,
10461 Taipei

lin_yong_xian_wen_hua_fu_ma_c_culture_code._c_01.jpg

Yong Hyum Lim, Culture Code. C, video installation, 2017

Yong-hyun Lim, Culture Code. C, video installation, 2017