ART021

9 Nov 2019
10 Nov 2019
Taka Ishii Gallery
6-5-24 3F Roppongi Minato-ku Tokyo #106-0032,
Tokyo, 106-0032
Japan