gesture, form, technique IV

20 May 2017
24 Jun 2017
Taro Nasu
1-2-11 Higashi-KandaChiyoda-ku
101-0031 Tokyo

Jean Prouve & Charlotte Perriand, Antony bed, ca. 1954. Courtesy: Taro Nasu, Tokyo

Jean Prouve & Charlotte Perriand, Antony bed, ca. 1954. Courtesy: Taro Nasu, Tokyo