Advertisement

Hans Op de Beeck: ‘Out of the Ordinary’

9 Apr 2017
3 Sep 2017
Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1
38440 Wolfsburg

Hans Op de Beeck, THE AMUSEMENT PARK, 2015, Sculptural Installation: Mixed media, sound 16 x 24 x 5,2 m © Studio Hans Op de Beeck © VG Bild-Kunst, Bonn 2017

Hans Op de Beeck, THE AMUSEMENT PARK, 2015, Sculptural Installation: Mixed media, sound 16 x 24 x 5,2 m © Studio Hans Op de Beeck © VG Bild-Kunst, Bonn 2017