Hitoshi Tsukiji

12 Jan 2019
2 Mar 2019
11:00am - 7:00pm
Photography / Film
5-17-1 2F Roppongi Minato-ku
Tokyo, 106-0032
Japan
PDF icon Press Release (275.93 KB)
Hitoshi Tsukiji, "Mother Police City", 1983-1984, Polaroid, 11.4 x 8.9 cm © Hitoshi Tsukiji

Hitoshi Tsukiji, "Mother Police City", 1983-1984, Polaroid, 11.4 x 8.9 cm © Hitoshi Tsukiji