Advertisement

Kai Schiemenz

24 Nov 2016
7 Jan 2017
Galerie Eigen + Art
Auguststraße 26
D-10117 Berlin

Kai Schiemenz, 'Stones', 2016, Installation view at Galerie EIGEN + ART, Berlin. Courtesy: the artist and Galerie EIGEN + ART, Berlin.

Kai Schiemenz, 'Stones', 2016, Installation view at Galerie EIGEN + ART, Berlin. Courtesy: the artist and Galerie EIGEN + ART, Berlin.