Koichi Enomoto

14 Jan 2017
18 Feb 2017
Taro Nasu
1-2-11 Higashi-KandaChiyoda-ku
Tokyo, 101-0031
Japan
PDF icon Press Release (53.69 KB)

Koichi Enomoto, Stone. Courtesy: the artist and TARO NASU

Koichi Enomoto, Stone. Courtesy: the artist and TARO NASU