Mika Tajima

23 Oct 2015
21 Nov 2015
Taro Nasu
1-2-11 Higashi-KandaChiyoda-ku
Tokyo, 101-0031
Japan

Mike Taijma, Negative Entropy (Toyota Airjet, Magenta Quad). Courtesy: the artist and TARO NASU

Mike Taijma, Negative Entropy (Toyota Airjet, Magenta Quad). Courtesy: the artist and TARO NASU