Advertisement

Stelios Karamanolis

6 Apr 2017
6 May 2017
The Breeder
45 Iasonos st.
10436 Athens
Press Release (69.95 KB)

Stelios Karamanolis, Untitled, 2017, Mixed media on canvas, 150 x 150 cm. Courtesy: The Breeder, Athens

Stelios Karamanolis, Untitled, 2017, Mixed media on canvas, 150 x 150 cm. Courtesy: The Breeder, Athens