Tai Xiangzhou

18 Mar 2017
7 May 2017
Ink Studio
Red No. 1-B1, Caochangdi, Chaoyang District
100015 Beijing

screen-shot-2017-03-17-at-12.47.36.png

Tai Xiangzhou, Projections of the Revolving Spheres, 2015, ink on silk, 162 x 137 cm

Tai Xiangzhou, Projections of the Revolving Spheres, 2015, ink on silk, 162 x 137 cm