Takashi Homma

18 Nov 2016
24 Dec 2016
Taro Nasu
1-2-11 Higashi-Kanda, Chiyoda-ku
Tokyo, 101-0031
Japan

Takashi Homma, Mount FUJI 1/36. Courtesy: the artist and Taro Nasu, Tokyo.

Takashi Homma, Mount FUJI 1/36. Courtesy: the artist and Taro Nasu, Tokyo.