Ugo Rondinone

17 Aug 2019
17 Nov 2019
Kunsthalle Helsinki
Nervanderinkatu 3
Helsinki, 00100
Finland
Ugo Rondinone, everyone gets lighter, 2019, Kunsthalle Helsinki. Image: Angel Gil

Ugo Rondinone, everyone gets lighter, 2019, Kunsthalle Helsinki. Image: Angel Gil