Advertisement

Miao Ying

6 Nov 2018
30 Dec 2018
MadeIn Gallery

No.106, 2879 Longteng Avenue, Xuhui district
200232 Shanghai

miao_ying_god_bear_and_unicorn_2016_305_x_240_x_35_cm.jpg

Maio Ying, God, Bear and Unicorn, 2016. Courtesy: the artist and MadeIn Gallery, Shanghai

Maio Ying, God, Bear and Unicorn, 2016. Courtesy: the artist and MadeIn Gallery, Shanghai