Advertisement

Qiu Xiaofei

12 Dec 2018
23 Feb 2019
Pace | Seoul
Itaewon-ro 262, Yongsan-gu
00440 Seoul
Press Release (2.8 MB)
Installation view, "Qiu Xiaofei: Fade Out," December 12, 2018 – February 23, 2019, Pace Gallery, Seoul © Qiu Xiaofei

Installation view, "Qiu Xiaofei: Fade Out," December 12, 2018 – February 23, 2019, Pace Gallery, Seoul © Qiu Xiaofei