Wang Youshen

Wang Youshen, Per Square Meter • My Space, 2010–14, installation view

ShanghART, Beijing, China

By Carol Yinghua Lu