Jiang Zhi

27 Aug 2016
9 Oct 2016
Magician Space
798 East Road, 798 Art District, 2 Jiuxianqiao Road, Chaoyang DistrictNO.2
Beijing, 100015
China

Jiang Zhi, Among The Destined No.4, 2015-2016. Archival Inkjet Print, 146 x 196 cm. 

Jiang ZhiAmong The Destined No.4, 2015-2016. Archival Inkjet Print, 146 x 196 cm.