Advertisement

Oskar Kokoschka: ‘His Prints in the Context of Its Time’

10 Nov 2018
17 Feb 2019
Museum der Moderne Salzburg, Mönchsberg
Mönchsberg 32
5020 Salzburg
Press Release (27.32 KB)
Oskar Kokoschka, "Selbstbildnis von zwei Seiten", 1923 (Self-portrait from two sides)

Oskar Kokoschka, "Selbstbildnis von zwei Seiten", 1923 (Self-portrait from two sides), color lithograph, Museum der Moderne Salzburg, © Fondation Oskar Kokoschka / Bildrecht, Wien, 2018