Susumu Kamijo

14 Sep 2018
27 Oct 2018
Masahiro Maki Gallery
4 Chome-11-11 Jingūmae, Shibuya-ku
Tokyo, 150-0001
Japan
Susumu Kamijo: Walk With Me To The Sea

Susumu Kamijo: Walk With Me To The Sea
Exhibition at Masahiro Maki Gallery (Tokyo)