Gu Dexin

Galleria Continua, Beijing, China

By Carol Yinghua Lu