Peter Suchin

Makiko Nagaya, 'Moths to/from a Flame' (2008)

T1-2 Gallery, London, UK

By Peter Suchin

t1/2 artspace, London, UK

By Peter Suchin

Hellenic American Union, Athens, Greece

By Peter Suchin

Ikon Gallery, Birmingham, UK

By Peter Suchin

Lenbachhaus Munich, Germany

By Peter Suchin

Matt's Gallery, London, UK

By Peter Suchin