Advertisement

Leipzig

Wilhelm Klotzek, Seddin, 2017, DV-Video (still). Courtesy: Galerie Tobias Naehring, Leipzig; photograph: Daniel Poller

Galerie Tobias Naehring, Leipzig

Andrzej Steinbach, Untitled (reading), 2016, Fine Art Print, 40 x 60 cm. Courtesy: ASPN Gallery, Leipzig

ASPN, Leipzig, Germany